Iedereen maakt doorheen het leven van alles mee. Dikwijls kunnen we hier vlot mee om, of na enig zoeken komen we weer op een spoor en kunnen we verder. Maar soms is de aanpassing niet zo vlot, is het groeiproces moeizaam, heb je nog weinig meegekregen om met moeilijkheden om te gaan en is er geen uitzicht op verbetering. Soms overvalt het ons plots, en geraken we niet meer vooruit.
Als klinisch psycholoog en psychotherapeut wil ik u ondersteunen in uw groeiproces, bij uw zoeken hoe het anders kan en beter kan voelen.

Kinderen vanaf 5 jaar, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen zijn welkom in mijn praktijk voor individuele psychotherapie. Bij de psychotherapie voor kinderen en jongeren wordt samen gezocht naar een werkbare en zinvolle aanvulling met sessies voor de ouder(s), al dan niet tezamen met hun kind. Volwassenen kunnen naast de psychotherapie eventueel ook aansluiten bij de bestaande Yogagroepen (zie bij ‘Yoga’ en/of Yoga en lichaamsbewustwording mee integreren in de psychotherapiesessies zelf.

Ik ben klinisch psycholoog en integratief psychotherapeut. De integratieve visie wordt uitgedragen in mijn sessies, een holistische visie maakt dat op alle lagen van je zijn kan worden ingegaan -je gedrag, gedachten, voelen, lichaam, existentiële laag, je ziel-. Ik hanteer geen standaardprotocol bij de therapie, maar ga steeds in afstemming op uw vraag aan de slag, tezamen met u. Sessies in de natuur zijn mogelijk, ook de honden - een Kokoni en een Shiba Inu- worden weleens en graag ingezet om deel te nemen aan een sessie!

Praktisch

U belt me op of stuurt een mail om een eerste afspraak te plannen (zie bij ‘contact’)

In een eerste gesprek proberen we het probleem en uw verwachtingen duidelijk te krijgen. Verdere sessies worden samen gepland. Het ritme, de duur en de frequentie worden afgestemd op wat er nodig en haalbaar is.

Een sessie duurt 1 uur, hiervoor betaalt u €60.
Soms is het zinvol om een sessie van 1.5 uur in te plannen (bv.gezinsgesprek, gesprek ouder-kind, ouders), waarvoor u dan €90 betaalt.
Afspraken die niet 48 uur vooraf zijn afgebeld, worden aangerekend.
Mutualiteiten en sommige (werk)verzekeringen voorzien een stuk terugbetaling voor psychotherapie. Voor kinderen voorziet zo goed als elke mutualiteit dit en meer en meer ook voor volwassenen. Informeer ernaar en breng mij de nodige documenten mee om in te vullen.